+36 88 579 230 o info@hotelmalomkert.hu
8200 Veszprém, Fenyves utca 15-17.